Loca Avrasya Sanayi Sitesi, İstanbul, Kocaeli ve Bursa altın üçgeninde stratejik bir konuma sahiptir. Bu ben-zersiz lokasyon, iş dünyasının tam merkezinde yer almasını sağlamak-tadır. Sanayi, lojistik ve yaşam merke-zlerine olan yakınlığı, ticaretin kalbinde bulunmasını mümkün kıl-maktadır. Aynı zanıanda ana yollar, köprüler, limanlar ve demiryolları gibi önemli ulaşım ağlarına kolay erişim sağlayarak ticaretin ve üretimin tam merkezinde yer almayı sağlamaktadır. Bu avantajlı konum, hem yerel hem de uluslararası pazarlara erişimi kolay-laştırmakta ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yap-maktadır. Loca Avrasya Sanayi Sitesi, lokasyonuyla iş dünyasına benzersiz bir avantaj sunmaktadır.

Loca Avrasya Sanayi Sitesi, Türki-ye’deki birkaç organize sanayi bölge-sinde yer alan küçük sanayi sitelerin-den biri olma özelliğiyle dikkat çek-nıektedir. Bu özelliği sayesinde, iş dünyasına benzersiz bir fırsat sunmak-tadır. Organize sanayi bölgesindeki konumu, işletmelere birçok avantaj sağlamaktadır. Yerleşik olduğu böl-genin sağladığı altyapı, güvenlik ve hizmet olanakları sayesinde işletmel-erin işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmelerine imkân tanımaktadır. Ayrıca, bu küçük sanayi sitesi, diğer işletmelerle yakın işbirliği ve ticari il-işkiler geliştirme fırsatı sunarak siner-ji oluşturmayı hedeflemektedir. Türki-ye’deki organize sanayi bölgelerinde yer alan bu tür küçük sanayi sitelerin-den biri olarak, Loca Avrasya Sanayi Sitesi, işletmelerin büyüme potansiye-lini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için ideal bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.